2 Rakaat Tahajjud Lebih Baik dari 1000 Rakaat di Siang Hari

2 Rakaat Tahajjud Lebih Baik dari 1000 Rakaat di Siang Hari

Jumat, 1 April 2016 09:48   2,087

Ibnu Athailah Al Sakandary, penulis kitab Al Hikam berkata, “ Dua rakaat pada waktu malam lebih baik daripada seribu rakaat di waktu siang. Kamu tidak medirikan dua rakaat pada malam hari kecuali untuk menambah pahala pada timbangan amalmu. Bukankah kamu membeli seorang budak agar ia mengabdi kepadamu ?. Mungkinkah seorang budak dibeli hanya untuk makan dan tidur ?. Ketahuilah , kau adalah budak yang telah dibeli. Allah  berfirman, ‘ Allah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh.’” ( At Taubah (9) :111 )

Salat malam ujar ulama dan ahli hikmah kenamaan itu, memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi karena salat malam paling jauh dari sikap riya’ dan ujub. Seorang muslim mendirikan salat seorang diri dengan khyusuk dan tenang di malam hari , seraya berharap Allah akan memberatkan timbangan kebaikannya termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya “ Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di waktu pagi sebelum fajar mereka selalu memohon ampunan.” ( Al-Dzariyat (51 ) : 17-18 ). Ia juga berharap termasuk golongan yang Allah gambarkan : “ Lambung mereka menjauh dari pembaringan “ ( As-Sajadah (32 ) : 16 ). Rasulullah saw sendiri, walau sudah dijamin masuk surga yang ternikmat tapi beliau tidak pernah meninggalkan salat malam, walaupun sedang berada di medan jihad di antara genangan darah dan mayat-mayat. Ini menunjukkan teramat utamanya salam malam itu. Dan Rasulullah saw sebagai imam dalam kehidupan dunia dan akhirat kaum muslimin telah mencontohkan kekuatan dasar. Kemenangan yang diperolehnya menghadapi kaum kafirin serta takluknya dunia ini kepada beliau adalah karena tahajjud yang menjadi wajib bagi beliau. Allah swt berfirman “ Ingatlah ketika engkau ( Muhammad ) memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia berkenan atas permohonanmu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut – turut “ ( An Anfal : 9 ).

 

Uti Konsen